czyszczenie i regeneracja
wtryskiwaczy benzynowych i gazowych

Powered by

Zanieczyszczenia w CNG


Czym jest CNG ?

Główną przyczyną nieprawidłowej pracy wtryskiwaczy CNG są nagromadzone w nich zanieczyszczenia. CNG - Compressed Natural Gas, to sprężony gaz ziemny, czyli zwykły metan. Ciśnienie w zbiornikach (butlach), to 200-250 bar w zależności od aktualnego ciśnienia panującego w butlach-magazynach danej stacji do tankowania.

Jak uzyskuje się gaz pod wysokim ciśnieniem ?

Tak wysokie ciśnienie możliwe jest do uzyskania dzięki specjalnych kompresorom - sprężarkom zaprojektowanym specjalnie do tego celu. Pobierają one gaz ze zwykłej instalacji, jednak ciśnienie panujące w systemie dostarczającym gaz do naszych mieszkań jest bardzo niskie, przeważnie poniżej 0,3 bara. Aby móc zasilić jakikolwiek pojazd, gaz musi zostać sprężony przy pomocy owych wielostopniowych sprężarek. Wysokociśnieniowe kompresory gazu ziemnego mają budowę podobną do tych wykorzystywanych do „nabijania” butli tlenowych używanych przez straż pożarną, do nurkowania czy pistoletów paintballowych wykorzystujących sprężone powietrze jako napęd dla kulek z kolorową farbą. 

Skąd w sprężonym gazie biorą się zanieczyszczenia ?

Podczas sprężania występują wahania temperatur w wyniku czego wytrącana jest para wodna (w każdej standardowej butli kompresora na powietrze na dnie mamy korek do okresowego spuszczania wody z butli), która w połączeniu z mieszaniną  występujących w metanie węglowodorów tworzy kondensat. Kondensat  wraz ze sprężonym gazem trafiłyby bezpośrednio do zbiornika i butli w naszym samochodzie gdyby nie filtry, które mają za zadanie temu przeciwdziałać.

W jaki sposób ogranicza się przedostawanie zanieczyszczeń do układu zasilania ?

W każdym kompresorze zaprojektowanym do sprężania gazu CNG kluczową rolę odgrywają filtry oraz sita molekularne o odpowiedniej granulacji. Mają one za zadanie wyłapywać z gazu zanieczyszczenia w postaci wody, kondensatu i innych mechanicznych zanieczyszczeń. Filtry przeciwdziałają przedostaniu się kondensatu wraz ze sprężonym gazem bezpośrednio do zbiornika czy butli w naszym samochodzie. Trwałość filtrów zależy od ilości przepompowanych m3 gazu przez sprężarkę. Najczęściej jednak wartości te podawane są  przez producentów sprężarek w motogodzinach, które w zależności od ich wydajności odpowiadają ilością przepompowanego gazu. Zaniedbanie okresowego serwisu sprężarki, zaniechanie wymiany filtrów w określonym czasie czy nieterminowy zrzut nagromadzonego kondensatu powoduje przeniknięcie wody i kondensatu do układu zasilania w samochodzie, a w konsekwencji do wtryskiwaczy, które ulegają stopniowemu zapychaniu. 

Jakie mogą być konsekwencje nagromadzonego kondensatu w układzie zasilania ?

W lecie objawy w postaci nierównej pracy silnika, zwłaszcza na zimnym świeżo odpalonym silniku są ewidentnym skutkiem nagromadzenia się kondensatu w instalacji, co zaburza dawkowanie wtryskiwaczy i prawidłową pracę silnika. W zimie nagromadzona woda może zamarzać, utrudniając skutecznie uruchomienie pojazdu.

W jaki sposób samemu zabezpieczyć wtryskiwacze przed zanieczyszczeniami ?

Na terminowy serwis stacji oferujących sprężony gaz ziemny nie mamy wpływu, jednak o własną instalację możemy zadbać poprzez zamontowanie dodatkowych filtrów odstojnikowych z wymiennymi wkładami, które co jakiś czas należy opróżniać. Nie zabezpieczą one całego układu, ale przede wszystkim ograniczą przedostawanie się zanieczyszczeń do wtrysków oraz skutecznie przedłużą ich bezawaryjne działanie.