czyszczenie i regeneracja
wtryskiwaczy benzynowych i gazowych

Powered by

Regulamin wykonania usługi

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez firmę TOP SETUP, z siedzibą w 38-420 Korczyna, ul. Trębacka 7A, NIP: 684-225-49-51, zwaną dalej TOP SETUP.
 2. TOP SETUP zajmuje się regeneracją i diagnostyką wtryskiwaczy benzynowych oraz gazowych CNG LPG.
 3. Do wykonania usługi przyjmuje się wtryskiwacze wraz z wypełnionym formularzem zlecenia, który jest do pobrania na stronie internetowej firmy.
 4. Przekazanie (przesłanie) wtryskiwaczy do regeneracji bądź diagnostyki jest jednoznaczne z zaakceptowaniem, przez zleceniodawcę, warunków regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie firmy.
 5. Zleceniodawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć wtryskiwacze do siedziby firmy. Pokrywa także koszty ich odesłania za pobraniem po wykonaniu usługi lub odbiera osobiście płacąc gotówką.
 6. TOP SETUP nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie przesyłki przez firmy trzecie wykonujące usługi transportowe, a także nie ma obowiązku informacji o aktualnych kosztach przesyłek.
 7. Płatność za usługę dokonywana jest za pobraniem przesyłki przy odbiorze zregenerowanych wtryskiwaczy lub przy odbiorze osobistym gotówką. 
 8. Wysokość opłat podana jest w cenniku i może ulec zmianie w dowolnym czasie bez konieczności informowania zleceniodawcy. Cennik podany jest na stronie internetowej firmy i jest cennikiem orientacyjnym.
 9. Po przyjęciu zlecenia usługi przez TOP SETUP, zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłat wg aktualnego cennika.
 10. TOP SETUP wykonuje usługę regeneracji wtryskiwaczy z pełną starannością i wiedzą fachową, jednakże na wykonane usługi nie jest udzielana gwarancja.
 11. TOP SETUP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia regenerowanych wtryskiwaczy będące następstwem czyszczenia tj. rozszczelnienie wtryskiwacza itp.
 12. Maksymalny czas wykonania usługi wynosi 21 dni roboczych i jest liczony od czasu otrzymania wtryskiwaczy do czasu ich odesłania. Dopuszcza się wydłużenie czasu wykonania usługi za zgodą Zleceniodawcy. 
 13. Zleceniodawca zgadza się na przetwarzanie danych osobowych lub firmowych dla celów wykonania usługi jak i ewentualnych referencji.
 14. Wtryskiwacze uszkodzone, których nie można zregenerować będą odsyłane na koszt Zleceniodawcy.
 15. Wszelkie usługi wykonywane przez firmę TOP SETUP bez doręczenia zlecenia, uważa się za niepodlegające zasadom określonym w niniejszym regulaminie, co nie narusza praw firmy TOP SETUP do obciążenia osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego z tytułu kosztów poniesionych w związku z działaniami na ich rzecz. Firma TOP SETUP nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za wykonanie i rezultat takich działań.
 16. Potwierdzeniem wykonania usługi jest odbiór wtryskiwaczy.
 17. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zleceniodawcę wysyłka zostanie ponowiona po przelewie kwoty za usługę i dwie przesyłki (wcześniejszą i ponowioną) na konto bankowe firmy TOP SETUP.
 18. TOP SETUP może zlecić osobie trzeciej wykonanie usługi lub jej części bez zgody Zleceniodawcy.
 19. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do reklamacji wykonanej usługi.
 20. Firma TOP SETUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych strat jakie może ponieść Zleceniodawca w związku z użytkowaniem wtryskiwaczy zregenerowanych przez firmę TOP SETUP.
 21. TOP SETUP nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość stron internetowych, do których linki zamieszczone są na stronie www.czyszczenie.wtryskiwaczy.pl 
 22. Firma TOP SETUP nie ma obowiązku informowania o zmianie regulaminu.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin obowiązuje bezterminowo od 1.01.2012 r.

Popularne marki

Drogi Użytkowniku!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisu Top Setup. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”