czyszczenie i regeneracja
wtryskiwaczy benzynowych i gazowych

Powered by

Czy benzyna zanieczyszcza wtryskiwacze?

Zanieczyszczenia benzyny to substancje stałe lub ciekłe, które przedostają się do benzyny w wyniku produkcji, transportu, magazynowania, dystrybucji i użytkowania tego paliwa. Zanieczyszczenia w znacznym stopniu wpływają na jakość benzyny i są dużym zagrożeniem dla współczesnych układów paliwowych. Wszystkie zanieczyszczenia, w sposób negatywny wpływają na pracę komponentów układu paliwowego powodując min:

  • zużycie ścierne i erozyjne współpracujących powierzchni iglicy wtryskiwacza i rozpylacza,

  • blokowanie otworków końcówki rozpylacza,

  • osadzanie się na filtrze siatkowym i elementach wewnątrz wtryskiwacza.

Procesy te zaburzają prawidłowe funkcjonowanie wtryskiwaczy, co skutkuje zaburzonym przepływem paliwa - dawkowaniem, oraz gorszą jakością rozpylania - atomizacją.
Oprócz zanieczyszczeń mineralnych, dużym zagrożeniem dla prawidłowej pracy układu paliwowego są występujące w benzynie olefiny i ich pochodne.

Olefiny - czym są i czemu stanowią zagrożenie dla układów wtryskowych

Olefiny to organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów nienasyconych, w których występuje jedno lub więcej podwójnych wiązań chemicznych między atomami węgla. Węglowodory te cechuje niska stabilność termiczna, dzięki czemu mają one tendencję do tworzenia żywic i osadów, które osadzając się w układzie dolotowym silnika, ograniczają jego osiągi i zwiększają toksyczność spalin. Zgodnie z normą regulującą właściwości i jakości paliw PN-EN 228, maksymalna dopuszczalna zawartość olefin w benzynie silnikowej to 18% (V/V).

Skąd się biorą żywice w paliwie

Żywice obecne w benzynie

Podczas magazynowania benzyny zachodzą procesy utleniania, kondensacji i polimeryzacji. Produktami tych procesów są różnego rodzaju związki chemiczne, podczas których wytrącane zostaję żywice - nierozpuszczalne, skłonne do przywierania, o ciemnobrązowym zabarwieniu nielotne związki chemiczne, które przywierając do elementów silnika tworzą osady i nagary, wpływając negatywnie na funkcjonowanie silnika i jego podzespołów. Dodatkowymi warunkami wpływającymi na ww procesy są temperatura, kontakt z powietrzem, ilość magazynowanego paliwa oraz skład chemiczny paliwa, w tym obecność siarki, azotu i związków tlenowych.

Żywice występujące w benzynie

Niestety nawet najlepsza jakościowo, dostępna na rynku benzyna zawiera w sobie żywice. Są to żywice obecne, przemyte i potencjalne.

Żywice obecne to żywice wytrącające się w postaci osadów po całkowitym odparowaniu benzyny. Nazwa obecne bierze się stąd, że są to żywice obecne w benzynie również świeżo wyprodukowanej. Żywice te określane są również jako żywice nieprzemyte, gdyż część żywic obecnych jest rozpuszczalna w rozpuszczalniku np. heptanie. Żywice obecne odkładają się jako osady we wtryskiwaczach benzyny, na ściankach układu dolotowego oraz zaworach i ściankach komory spalania.

Zawartość żywic obecnych (nieprzemytych), określona dla benzyn kategorii 4, w światowej karcie paliw, nie może być większa niż 30 mg/ 100 ml benzyny. Różnica pomiędzy dopuszczalnymi zawartościami w benzynie żywic obecnych i przemytych, wynika z tego, że dodatki myjące dodawane do benzyny, zwiększają zawartość żywic obecnych w benzynie.

Żywice przemyte Jeśli żywice obecne zmieszamy z rozpuszczalnikiem np. heptanem to część tych żywic zostanie w nim rozpuszczona. Pozostała część żywic, która nie uległa rozpuszczeniu w rozpuszczalniku nazywamy żywicami przemytymi. Żywice te są określane również jako "żywice obecne po przemyciu rozpuszczalnikiem". Część żywic przemytych rozpuszcza się w benzynie. Żywice przemyte, które nie rozpuszczają się w benzynie mogą blokować filtry paliwa.

Zawartość żywic przemytych wyznacza się jako masę osadów, pozostałych po odparowaniu benzyny, w warunkach określonych normą, a następnie przemyciu ich rozpuszczalnikiem. Przed odparowaniem benzyna jest oczyszczana z zanieczyszczeń stałych i wody. Zawartość żywic przemytych nie może być większa niż 5 mg/ 100 ml benzyny.

Żywice potencjalne to żywice, które nie występują w benzynie w momencie jej wyprodukowania. Żywice te powstają w benzynie w następstwie reakcji chemicznych, pod wpływem działania tlenu, światła i temperatury. Czynnikami dodatkowo wpływającymi na ilość powstających żywic potencjalnych są czas przechowywania, transport i dystrybucja. Sprzyjające warunki na powstawanie żywic potencjalnych występują w szczególności w listwie wtryskowej zasilającej wtryskiwacze oraz we wtryskiwaczach benzyny.

Dlaczego żywice w szczególności zagrażają nowoczesnym układom paliwowym

Nowoczesne układy paliwowe to precyzyjne mechanizmy, w których szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia są wtryskiwacze paliwa, obecnie spotykane praktycznie we wszystkich pojazdach o zapłonie iskrowym. 

Wtryskiwacz to elektronicznie sterowany zawór o ogromnej precyzji pasowania elementów dochodzącej do 1μm, co czyni go najbardziej podatnym na zanieczyszczenia elementem w całym samochodzie. Dla porównania grubość ludzkiego włosa wynosi 60μm, a średnica czerwonej krwinki to zaledwie 7μm.

Dlaczego nawet najlepszy układ filtrujący nie zapewni czystości wtryskiwaczy

Każdy układ zasilania został fabrycznie wyposażony przez producenta w filtry, które mają na celu zatrzymywanie zanieczyszczeń znajdujących się w paliwie. Są to sitko filtrujące na pompie paliwowej w baku paliwa, zasadniczy filtr paliwa oraz filtry montowane bezpośrednio we wnętrzu wtryskiwaczy. Sprawny układ filtracyjny doskonale spełnia swoje zadanie tym samym zapewniając wtryskiwaczom ich prawidłową prace. Z roku na rok producenci filtrów chwalą się, oferując swoje produkty o coraz to lepszych właściwościach filtracyjnych. O ile przed zabrudzeniami mechanicznymi wtryskiwacze można chronić dzięki coraz to dokładniej spełniającym swoje zadanie filtrom, o tyle przed osadami będącymi produktami reakcji zachodzących już w samych wtryskiwaczach - poza wszystkimi filtrami, niestety sprawa wygląda już zupełnie inaczej. 

Główny powód problemów z prawidłową pracą wtryskiwaczy

Wg obecnej normy dotyczącej jakości paliw sprzedawanych obecnie na Polskim rynku, dopuszczalna zawartość żywic przemytych to 5 mg / 100 ml benzyny. Przy średnim spalaniu 8l benzyny na 100km i przebiegu 100 tyś km łatwo obliczyć, że przez układ wtryskowy może przechodzić nawet 0,4 kg osadów, które nie są rozpuszczalne w benzynie, a tym samym odkładają się we wnętrzu wtryskiwaczy, na ściankach kolektora dolotowego, kanałach dolotowych głowicy, zaworach ssących, tworząc nagar, bądź gęstą, lepką, podatną na zapiekanie maź. Wnętrze wtryskiwacza, w których znajduje się paliwo, pod wpływem temperatury i innych czynników tworzy dobre warunki do powstawania żywić potencjalnych, które powstają w wyniku utleniania, kondensacji lub polimeryzacji. Powstawaniu żywić szczególnie sprzyjają warunki jak w momencie zgaszenia ciepłego silnika, kiedy to samo paliwa zalega we wnętrzu wtryskiwacza pozbawionego chłodzenia świeżym paliwem, pokonywanie krótkich odcinków z częstym gaszeniem silnika i postojami czy stanie w korkach.

Trwałość benzyny

Z uwagi na nietrwałość chemiczną benzyny i jej podatność na wytrącanie się szkodliwych związków, przydatność benzyny to 3 miesiące od jej wyprodukowania. Przez ten okres czasu, benzyna odpowiednio przechowywana powinna zachować swoje właściwości i skład zgodny z przyjętymi normami. Istnieją benzyny odpowiednio zmodyfikowane np. na potrzeby wojska o dłużej przydatności, która może wynosić nawet kilkanaście miesięcy.

Drogi Użytkowniku!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisu Top Setup. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”