czyszczenie i regeneracja
wtryskiwaczy benzynowych i gazowych

Powered by

Czy wystarczy zregenerować tylko niektóre wtryskiwacze z kompletu?

Z uwagi na zróżnicowaną konstrukcję silników spalinowych i rozmieszczenie wtryskiwaczy, wtryski często pracują w  różnych temperaturach, co skutkuje ich zanieczyszczaniem w różnym stopniu.Wtryski pracujące w  temperaturze wyższej zanieczyszczają się w większym stopniu od pozostałych. 

Kiedy wtryski zanieczyszczą się w znacznym stopniu, zaczynają się niepokojące objawy, co często kończy się oddaniem samochodu do serwisu na diagnostykę. Po udanej diagnostyce mechanik stwierdza, że 2 wtryskiwacze są uszkodzone i powinny być wymienione.
W takim wypadku zaleca się zakup nowych, co jest często sporym kosztem, bądź zakup wtryskiwaczy używanych i ich montaż. Niestety zarówno pierwszy jak i drugi wariant okazuje się nie być za dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze montaż 2 nowych wtrysków, spowoduje, że silnik będzie pracował na 2 nowych - zbalansowanych wtryskach (o takich samych parametrach) oraz reszcie - starych wtryskach, o nie wiadomych parametrach, jak dawkowanie, wydajność, rozpylenie, kształt rozpylenia itp. Z dużym prawdopodobieństwem stare wtryskiwacze, które do tej pory pracowały prawidłowo i nie było z nimi problemów, są w pewnym stopniu zanieczyszczone. Spadła ich wydajność, nie dawkują identycznie, rozpylają w niewiadomy sposób. 

Jeśli wtryskiwacze nowe i stare zostaną zamontowane w tym samym silniku, będziemy mieć sytuację, kiedy część cylindrów będzie pracowała na mieszance za ubogiej, a część(nowe) na mieszance za bogatej. Stanie się to za pośrednictwem sondy lambda i komputera sterującego, który odczyta pomiar zawartości tlenu w spalinach wydobywających się ze wszystkich cylindrów, następnie go uśredni i w oparciu o to zadecyduje czy wydłużyć czasy wtrysków.
Kiedy to nastąpi, czasy otwarcia wszystkich wtryskiwaczy zostaną wydłużone o taki sam czas, co spowoduje pracę cylindrów, które współpracują z zupełnie nowymi wtryskiwaczami, na mieszance za bogatej.

Podobna sytuację mamy w przypadku regeneracji tylko części wtrysków z całego kompletu. Nigdy nie osiągniemy idealnego balansu pomiędzy wtryskiwaczami nowymi a starymi czy regenerowanymi a starymi. Poza tym jeśli zregenerujemy tylko część wtryskiwaczy z kompletu, z dużym prawdopodobieństwem za jakiś czas zaczniemy mieć problemy z pozostałymi, które nie tak dawno wydawały się jeszcze w porządku. Należy o tym pamiętać.