czyszczenie i regeneracja
wtryskiwaczy benzynowych i gazowych

Powered by

Co to jest wtryskiwacz paliwa?


Mówiąc prosto, wtryskiwacz paliwa to precyzyjny, elektronicznie sterowany zawór, który jest albo w pełni otwarty albo w pełni zamknięty. Czasy w jakich wtryskiwacz jest w pełni otwarty, mierzone są w milionowych częściach sekundy. Pasowanie elementów wewnątrz wtryskiwacza, tj. czop iglicy z korpusem to 1 μm. Dla porównania grubość ludzkiego włosa wynosi 60 μm. Średnica krwinki czerwonej to 7 μm.