czyszczenie i regeneracja
wtryskiwaczy benzynowych i gazowych

Powered by

Injector Duty Cycle - co to takiego?


Z pewnością niektórzy zetknęli się z tym określeniem podczas dobierania wtryskiwaczy do swojego samochodu, nie wiedząc do końca co IDC właściwie określa.

IDC (Injector Duty Cycle) to wyrażony w procentach stosunek czasu wtrysku, do czasu potrzebnego na wykonanie 1 pełnego cyklu pracy silnika, (tj. ssania, sprężania, pracy i wydechu), przy określonych obrotach silnika i czasie wtrysku wtryskiwacza.  

IDC = Tw/Tc*100%
Tw – czas wtrysku (czas otwarcia + czas dawkowania + czas zamknięcia) 
Tc – czas kompletnego cyklu pracy silnika

Czterosuwowy silnik spalinowy potrzebuje 2 obrotów wału silnika do ukończenia kompletnego cyklu pracy silnika. Obroty silnika (Obr/min) określają czas. Aby wyjaśnić jak obliczamy IDC, posłużymy się przykładem czterosuwowego silnika, pracującego 600 obr/min.

600 obr/min to 300 kompletnych cykli pracy silnika na minutę. 300 cykli/min to 5 cykli/s

Chcąc otrzymany wynik przedstawić w postaci sekundy/cykl, zapisujemy go w postaci 1/5 co daje 0,2s czyli 200ms (1/5s). 

200ms, które obliczyliśmy odpowiada czasowi jaki przypada na kompletny cykl pracy silnika, przy prędkości obrotowej silnika 600 obr/min.

Teraz musimy określić czas wtrysku wtryskiwacza w określonym punkcie mapy paliwowej. Dla uproszczenia załóżmy, że wtryskiwacz w tym przypadku otwierany jest na 20ms.

IDC liczymy następująco 20ms/200ms­­*100% = 10%.

W tym przypadku IDC wynosi 10%. Oznacza to, że wtryskiwacz jest otwarty przez 10% czasu potrzebnego do wykonania 1 kompletnego cyklu pracy silnika.

IDC maksymalnie może wynosić 100%. W takim przypadku wtryskiwacz przez cały czas jest otwarty.

Dla bezpieczeństwa, właściwie dobrany IDC nie powinien przekraczać 80%.